Felanmälan och hissreparation

När vi får en felanmälan kommer vi att vara på plats senast en timme efter felanmälan
om människor är fast i hissen, och senast inom 2 timmar vid övriga fel.
Vi försöker att identifiera kommande fel vid servicebesök, men man kan aldrig garantera
framtida hissfels beskaffenhet.
När en komponent måste bytas ut kommer vi att kontakta beställaren för en bekräftelse.
Vi debiterar samma belopp som inköpspriset vid eventuella varuinköp till kunden, varken
mer eller mindre.