Felanmälan och Hissreparationer

När vi får en felanmälan kommer vi att vara på plats senast en timme efter felanmälan
om människor är fast i hissen, och senast inom 2 timmar vid övriga fel. Vi försöker att
identifiera kommande fel vid servicebesök, men man kan aldrig garantera framtida
hissfels beskaffenhet. När en komponent måste bytas ut kommer vi att kontakta beställaren
för en bekräftelse. Vi debiterar samma belopp som inköpspriset vid eventuella varuinköp till kunden, varken mer eller mindre.