Hisservice, Jour och biträde vid Besiktning

Hisservice betyder för oss sådana åtgärder som syftar till att upprätth-ålla hissens värde, kontrollera vilket skick hissen är i, samt säkerställa hissen tekniska funktioner. Kort sagt: att smörja, skydda, laga, byta ut det som behövs, städa, kontrollera och skriva i service-boken vid varje servicebesök.
Vi erbjuder alltid ett extra servicetillfälle avseende alla hissar om kun-den väljer tre servicebesök per år.
                         
                           Hissäkra AB åtar sig att: 
 - helt kostnadsfritt hjälpa kunden med att kontrollera kvaliteten hos våra tjänster när han eller hon vill, 
 - skicka ett mejl till beställaren en vecka innan hisservice har slutförts,
 - serva hissen enligt tillverkarens rekommendation såsom de kommer till uttryck på   
   Hissäkra AB:s servicelista, samt
 - städa maskinrummet, hisstaket samt gropen så att dessa är dammfria.
* Service, driftsäkerhet och underhåll av hissar ingår ständigt i vårt ramavtal 
* Vi har jour dygnet runt.   
* Biträde vid besiktning ingår i vårt ramavtal. 

Kommentera gärna:

Dålig Hisservice

Bra Hisservice