Hisservice, jour & biträde vid besiktning

Hisservice betyder för oss sådana åtgärder som syftar till att upprätthålla hissens värde, kontrollera vilket skick hissen är i 
samt säkerställa hissens tekniska funktioner. Kort sagt: att smörja, skydda, laga, byta ut det som behövs, städa, kontrollera och skriva
i serviceboken vid varje servicebesök.
Vi erbjuder alltid ett extra servicetillfälle avseende alla hissar om kunden väljer tre servicebesök per år.

Hissäkra AB åtar sig att: 
- helt kostnadsfritt hjälpa kunden med att kontrollera kvaliteten på
  våra tjänster när han eller hon vill,
- mejla till beställaren en vecka innan hisservice kommer att slutföras,
- serva hissen enligt tillverkarens rekommendationer så som de     
   kommer till uttryck på Hissäkra AB:s servicelista.
- städa maskinrummet, hisstaket och gropen så att dessa är dammfria.
* Service, driftsäkerhet och underhåll av hissar ingår ständigt i vårt           ramavtal. 
* Vi har jour dygnet runt.   
* Biträde vid besiktning ingår i vårt ramavtal. 

Kommentera gärna:

Dålig hisservice

Bra hisservice