Modernisering av hissar och hissuppdrag

      Modernisering:
Vi renoverar er hiss så att den uppnår en högre nivå av säkerhet, vi förbättrar tillgängligheten
och minskar hissarnas årliga reparationskostnader.
Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och brister med hög kvalitet. Vi granskar alltid samtliga hissdelars funktion så att hissen uppfyller gällande krav på säkerhet och effektivitet.  

Ni kan beställa renoveringstjänster på 2 olika sätt:

A) Vi kan renovera er hiss som ett uppdrag:
Vi granskar hissen och antecknar eventuella brister, krävande åtgärder och delar som behöver bytas ut. Vi lämnar en offert avseende allt arbete och eventuella produktinköp.
Efter ombesiktningen får ni en lämplig garanti av oss gällande det avtalade arbetet samt bytet av delar.  
 
B) Vi kan modernisera er hiss med arbetsersättning per timmar
I detta alternativ antecknar vi ned eventuella brister, krävande åtgärder och de delar som ska
bytas ut efter hissen granskats. När ni godkände vår lösning kommer vi att utföra jobbet i god
tid. Ni ersätter vårt arbete per timme (750 kr per timme). Produkterna faktureras med ett belopp motsvarande inköpspriset.
Vi skickar alltid inköpsfakturan för produkterna till kunden tillsammans med vår fakturan.                         
             Besiktningsanmärkning
Om din hiss/dina hissar har fått en eller flera besiktnings-anmärkningar hjälper vi dig med anpassade åtgärder, rimliga priser och snabb leverans. En gedigen hisservice är vårt erbjudande vid alla storhissarbeten.
 

Kommentera gärna:

Mutter & skruv justerade  

Styrrulle har bytts ut

Rem på korgdörren är trasig