Hiss-ramavtal med fast ersättning

Detta ramavtal innebär att Hissäkra AB mot en fast ersättning utför allt hissarbete,
bland annat hisservice, jour, felsökning, reparation, komponentutbyte samt biträde
vid besiktning under ett år. Kunden betalar bara ett fastställt belopp årligen.
Fördelen med detta avtal är följande: leverantören ger hissarna standardservice och
underhåller dem på bästa sätt, för att förebygga eventuella framtida fel i största möjliga
utsträckning samt för att spara tid och minska kostnader.
Genom detta ramavtal minskar felanmälningar samt eventuella inställelsetider med minst
25 % jämfört med ett vanligt avtal.
Vi garanterar även att efter det första året sänka den fasta ersättningen med minst 20 procent.
                          
Det fasta ersättningsbeloppet varierar för var och en av hissarna. Vi lämnar en offert för avtal
med fast ersättning. Detta gör vi efter att ha granskat hissarna.  
Vi garanterar även att sänka den fasta ersättningen beträffande det andra året och efterföljande
år med minst 20 procent.
Hissen ska vara felfri när avtalstiden börjar löpa. Vi hjälper dig med detta.
Vi garanterar att vid avtalsperiodens slut återlämna hissarna till er i felfritt skick.
 

Kommentera gärna: