Hiss-ramavtal med fast ersättning

Detta ramavtal innebär att Hissäkra AB mot en fast ersättning utför
allt hissarbete, bland annat hisservice, jour, felsökning, reparation, komponentutbyte samt biträde vid besiktning under ett år. Kunden
betalar bara ett fastställt årligt belopp.
Fördelen med detta avtal är att leverantören ger hissarna standard-     
service och underhåller dem på bästa sätt, för att förebygga eventuella
framtida fel i största möjliga utsträckning samt för att spara tid och
minska kostnader.
Genom detta ramavtal minskar felanmälningar och eventuella
inställelsetider med minst 25 % jämfört med ett vanligt avtal.
Vi garanterar även att efter det första året sänka den fasta ersättningen
med minst 20 procent.
Det fasta ersättningsbeloppet varierar för var och en av hissarna.
Vi lämnar en offert för avtal med fast ersättning. Detta gör vi efter att
ha granskat hissarna.  
Vi garanterar även att sänka den fasta ersättningen beträffande det andra
året och efterföljande år med minst 20 procent.
Hissen ska vara felfri när avtalstiden börjar löpa. Vi hjälper dig med detta.
Vi garanterar att vid avtalsperiodens slut återlämna hissarna till er i felfritt
skick.
 

Kommentera gärna: