Standardavtal - hissramavtal

Standardavtal Standardavtal

Jour, hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av hissar ingår som självklara delar i vårt ramavtal. I tillägg till hög kvalitet på hisservice
och hissreparationer har du också fördelen att kunna säga upp avtalet när som helst.
Då betalar du bara för de tjänster som redan har slutförts. 
Med detta upplägg betalar du inte för de tjänster som var
planerade att utföras.
Vi erbjuder dig dessutom ett extra servicetillfälle för alla hissar
om du väljer 3 servicebesök per år. Du betalar då endast för 3 servicebesök och får ett kostnadsfritt fjärde servicebesök med
på köpet.  
Vi skickar alltid ett SMS till beställaren när vi kommer fram till arbetsplatsen. 
Bilden till höger visar vilka tjänster som ingår i detta ramavtal.

Vid ett årligt avtal är vi skyldiga:
Att serva er hiss enligt tillverkarens rekommendationer såsom de kommer till uttryck på våra servicelistor, Att städa maskinrummet, hisstaket samt gropen så att dessa är dammfria, och Att smörja alla gejder och komponenter som behöver olja eller fett vid varje servicebesök.
Dessutom lovar vi att inställelsetiden ska vara max 1 timme
om människor är fast i hissen och 2 timmar vid övriga fel efter
felanmälan. 
Ingen bilersättning debiteras i samband med någon av våra tjänster.
Vi hjälper dig att kontrollera vår kvalitet när som helst.

Kommentera gärna: