Beställa hisstjänster utan avtal

Hissäkra AB - hisskötsel firma Hissäkra AB - hisskötsel firma

       Du kan självklart beställa alla sorters hisstjänster hos oss, t.ex.

       hisservice och hissreparationer  utan avtal, och det utan extra

       kost-nader. Du kan även felanmäla din hiss till oss på jourtiden. 

      Vi kommer att hjälpa dig snabbt och säkert.
      Vi är klara och tydliga, därför erbjuder vi en fast timavgift.

       Inga andra kostnader faktureras. 

       Vår nettofaktura har alltid minst en förfallotid på en månad. 

                                       
          Kontakta oss

Kommentera gärna: