Vår affärsidé

Vår affärsidé bygger på att erbjuda total- lösningar och åtgärder avseende nya såväl som gamla hissar.
Vi säljer inte hissar eller hissdelar. Därför är det mycket viktigt för oss att våra hiss- tjänster och åtgärder genomförs med hög kvalitet och är effektiva, synliga och mätbara för kunden.
För att vi ska lyckas och kunden ska ha förtroende för våra tjänster, har vi skapat ett helt nytt årligt avtal vilket garanterar lämpliga åtgärder och kundens trygghet. Detta betyder att Hissäkra AB genomför alla tänkbara hissarbeten, bl.a. hisservice, jour, felsökning, reparation, komponent-byte och biträde vid besiktning under
ett år.
Kunden betalar endast ett fastställt årligt belopp. 
Ersättningsbeloppet avgörs efter hissgranskning. 

    Friska hissar

Hur kan man hålla en hiss frisk?
Bra hisservice och rätt underhåll är de två viktigaste åtgärderna för att hålla en hiss frisk och i gott skick.

Vad är bra hisservice?
Inom hissbranschen kännetecknas bra hisservice av följande 6 åtgärder:              1. smörjning, 2. skydd av komponenter,    3. lagning, 4. komponentprovning, 5. städning, 6. anteckning i serviceboken.
 
Vad går rätt underhåll ut på?
Hissens huvuddelar, viktiga komponenter och rörelse ska granskas minst en gång per år, och slitna och gamla komponenter bytas ut vid behov.  

Hur ser kvaliteten på underhåll och service ut idag i Sverige?
Kvaliteten på service är på de flesta håll i Sverige katastrofalt låg.
Tyvärr skriver många hisstekniker bara i serviceboken att hissen är servad, medan hela hisschaktet ser ut som en soptunna.
På bilderna till höger kan ni se några exempel på dålig hisservice.

Vad är orsaken till det? 
Eftersom man inte får öppna en hiss-chaktdörr utan tillstånd är det praktiskt taget omöjligt för en hissägare att kontrollera kvaliteten på de utförda hisstjänsterna.

Vår lösning
För att våra kunder ska ha möjlighet att kontrollera kvaliteten på tjänsterna de betalar för hjälper vi självklart dem att kostnadsfritt göra detta närhelst de vill. Det enda kunden behöver göra är att kontakta oss för tidsbokning eller vända sig till hissteknikern på plats. 

 Kvaliteten på hisservice och     hissunderhåll

Dålig hisservice
Dålig hisservice
Hisstak ska städas.
Kopplingslåda på hisstak
Hissgruppen