Beställa hisstjänster utan avtal

Hissäkra AB - hisskötsel firma Hissäkra AB - hisskötsel firma

       Du kan självklart beställa alla sorters hisstjänster hos oss, t.ex.

       hisservice och hissreparationer  utan avtal, och det utan extra

       kost-nader. Du kan även felanmäla din hiss till oss på jourtiden. 

      Vi kommer att hjälpa dig snabbt och säkert.
      Vi är klara och tydliga, därför erbjuder vi en fast timavgift.

       Inga andra kostnader faktureras. 

       Vår nettofaktura har alltid minst en förfallotid på en månad. 

                                       
          Kontakta oss

Hiss-ramavtal med fast ersättning

Detta ramavtal innebär att Hissäkra AB mot en fast ersättning utför
allt hissarbete, bland annat hisservice, jour, felsökning, reparation, komponentutbyte samt biträde vid besiktning under ett år. Kunden
betalar bara ett fastställt årligt belopp.
Fördelen med detta avtal är att leverantören ger hissarna standard-     
service och underhåller dem på bästa sätt, för att förebygga eventuella
framtida fel i största möjliga utsträckning samt för att spara tid och
minska kostnader.
Genom detta ramavtal minskar felanmälningar och eventuella
inställelsetider med minst 25 % jämfört med ett vanligt avtal.
Vi garanterar även att efter det första året sänka den fasta ersättningen
med minst 20 procent.
Det fasta ersättningsbeloppet varierar för var och en av hissarna.
Vi lämnar en offert för avtal med fast ersättning. Detta gör vi efter att
ha granskat hissarna.  
Vi garanterar även att sänka den fasta ersättningen beträffande det andra
året och efterföljande år med minst 20 procent.
Hissen ska vara felfri när avtalstiden börjar löpa. Vi hjälper dig med detta.
Vi garanterar att vid avtalsperiodens slut återlämna hissarna till er i felfritt
skick.
 

Standardavtal - hissramavtal

Standardavtal Standardavtal

Jour, hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av hissar ingår som självklara delar i vårt ramavtal. I tillägg till hög kvalitet på hisservice
och hissreparationer har du också fördelen att kunna säga upp avtalet när som helst.
Då betalar du bara för de tjänster som redan har slutförts. 
Med detta upplägg betalar du inte för de tjänster som var
planerade att utföras.
Vi erbjuder dig dessutom ett extra servicetillfälle för alla hissar
om du väljer 3 servicebesök per år. Du betalar då endast för 3 servicebesök och får ett kostnadsfritt fjärde servicebesök med
på köpet.  
Vi skickar alltid ett SMS till beställaren när vi kommer fram till arbetsplatsen. 
Bilden till höger visar vilka tjänster som ingår i detta ramavtal.

Vid ett årligt avtal är vi skyldiga:
Att serva er hiss enligt tillverkarens rekommendationer såsom de kommer till uttryck på våra servicelistor, Att städa maskinrummet, hisstaket samt gropen så att dessa är dammfria, och Att smörja alla gejder och komponenter som behöver olja eller fett vid varje servicebesök.
Dessutom lovar vi att inställelsetiden ska vara max 1 timme
om människor är fast i hissen och 2 timmar vid övriga fel efter
felanmälan. 
Ingen bilersättning debiteras i samband med någon av våra tjänster.
Vi hjälper dig att kontrollera vår kvalitet när som helst.

Modernisering av hissar och hissuppdrag

      Modernisering:
Vi renoverar er hiss så att den uppnår en högre nivå av säkerhet, vi förbättrar tillgängligheten
och minskar hissarnas årliga reparationskostnader.
Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och brister med hög kvalitet. Vi granskar alltid samtliga hissdelars funktion så att hissen uppfyller gällande krav på säkerhet och effektivitet.  

Ni kan beställa renoveringstjänster på 2 olika sätt:

A) Vi kan renovera er hiss som ett uppdrag:
Vi granskar hissen och antecknar eventuella brister, krävande åtgärder och delar som behöver bytas ut. Vi lämnar en offert avseende allt arbete och eventuella produktinköp.
Efter ombesiktningen får ni en lämplig garanti av oss gällande det avtalade arbetet samt bytet av delar.  
 
B) Vi kan modernisera er hiss med arbetsersättning per timmar
I detta alternativ antecknar vi ned eventuella brister, krävande åtgärder och de delar som ska
bytas ut efter hissen granskats. När ni godkände vår lösning kommer vi att utföra jobbet i god
tid. Ni ersätter vårt arbete per timme (750 kr per timme). Produkterna faktureras med ett belopp motsvarande inköpspriset.
Vi skickar alltid inköpsfakturan för produkterna till kunden tillsammans med vår fakturan.                         
             Besiktningsanmärkning
Om din hiss/dina hissar har fått en eller flera besiktnings-anmärkningar hjälper vi dig med anpassade åtgärder, rimliga priser och snabb leverans. En gedigen hisservice är vårt erbjudande vid alla storhissarbeten.
 

Hisservice, jour & biträde vid besiktning

Hisservice betyder för oss sådana åtgärder som syftar till att upprätthålla hissens värde, kontrollera vilket skick hissen är i 
samt säkerställa hissens tekniska funktioner. Kort sagt: att smörja, skydda, laga, byta ut det som behövs, städa, kontrollera och skriva
i serviceboken vid varje servicebesök.
Vi erbjuder alltid ett extra servicetillfälle avseende alla hissar om kunden väljer tre servicebesök per år.

Hissäkra AB åtar sig att: 
- helt kostnadsfritt hjälpa kunden med att kontrollera kvaliteten på
  våra tjänster när han eller hon vill,
- mejla till beställaren en vecka innan hisservice kommer att slutföras,
- serva hissen enligt tillverkarens rekommendationer så som de     
   kommer till uttryck på Hissäkra AB:s servicelista.
- städa maskinrummet, hisstaket och gropen så att dessa är dammfria.
* Service, driftsäkerhet och underhåll av hissar ingår ständigt i vårt           ramavtal. 
* Vi har jour dygnet runt.   
* Biträde vid besiktning ingår i vårt ramavtal. 

Felanmälan och hissreparation

När vi får en felanmälan kommer vi att vara på plats senast en timme efter felanmälan
om människor är fast i hissen, och senast inom 2 timmar vid övriga fel.
Vi försöker att identifiera kommande fel vid servicebesök, men man kan aldrig garantera
framtida hissfels beskaffenhet.
När en komponent måste bytas ut kommer vi att kontakta beställaren för en bekräftelse.
Vi debiterar samma belopp som inköpspriset vid eventuella varuinköp till kunden, varken
mer eller mindre.