Gamla hissar och våra lösningar

Gamla hissar fungerar lika bra som nya om de underhålls korrekt och servas i tid. Som en generell hållpunkt kan man säga att en hiss aldrig är sliten om: 
A)     Hissen uppfyller Boverkets senaste föreskrifter, och 
B)     Hissmaskinen är frisk.
Efterlevs dessa två krav regelmässigt, slipper man onödiga helrenoveringar och höga kostnader,
tror vi. För att allt ska fortskrida på ett logiskt och tryggt sätt har vi skapat 2 olika alternativ som
du kan välja, allt efter vad du tycker passar dig bäst.
                            
1) Offert lämnas när ni kontakter oss. 
Om din gamla hiss har råkat ut för några fel, kanske krånglig färd, lång stopptid och dyra årsko-
stnader, granska vi gärna hissen och lämnar en offert. När du bekräftat vår offert planerar vi  genomförandet av de arbeten som behövs. 
Vi kommer alltid att genomföra en speciell hisservice (en paketlösning) först. Därefter justerar
vi där det behövs och byter ut de komponenter som är slitna. Vi garanterar att våra lösningar
åtgärdar besiktningsanmärkningar och brister som hissen har idag. Vi garanterar även att genom
dessa åtgärder sänka era hisskostnader ansenligt för flera år framöver. Vi är säkra på att med våra åtgärder kunna ta hand om din gamla hiss med ett fastersättningsavtal (alternativ 2 nedan). 

Vi byter ut de komponenter som är slitna eller trasiga. De komponenter som vanligtvis blir
smutsiga och/eller slitna är dessa: dörrkontakter, dörrlås, rullar, kontaktorer, styrsko på hiss
och dörrar m.m.  
Justeringar är mycket viktiga åtgärder när det kommer till gamla hissar. Dörrar, korgdörr, broms,
lås, låsbana, dörrstängare och överkopplare är de komponenter som behöver mest justering. 

     
2) Ett årligt ramavtal med fast ersättning.

Med detta avtal betalar du bara en fast ersättning under ett eller flera år. Det betyder att du endast betalar en fast ersättning för samtliga tjänster, bl.a. jour, biträde vid besiktning, service, reparationer och underhåll under den tid som du bestämmer.  

Även om du har ett serviceavtal med en annan hissfirma går det naturligtvis utmärkt att i samarbete med oss arrangera en särskild hisservice eller reparation.  
 

En Konehiss Styrskofoder bytts
En Konehiss Styrskofoder bytts
En konsult till Gamla hissar
En konsult till Gamla hissar
Hissbroms justering
Hissbroms justering
En Ljusridå monterats på 2 Hissar
En Ljusridå monterats på 2 Hissar