Gamla hissar och våra lösningar

        Gamla hissar fungerar lika bra som nya om de underhålls korrekt och servas i tid. 
        Som en generell hållpunkt kan man säga att en hiss aldrig är sliten om: 
        A) Hissen uppfyller Boverkets senaste föreskrifter, och 
        B) Hissmaskinen är frisk.
        Efterlevs dessa två krav regelmässigt slipper man onödiga helrenoveringar och
        höga kostnader, anser vi. För att allt ska framskrida på ett logiskt och tryggt sätt
        har vi skapat 2 olika alternativ som du kan välja bland, allt efter vad du tycker

        passar dig bäst.

                            
        1) Offert lämnas när ni kontakter oss
        Om din gamla hiss har råkat ut för några fel, kanske krånglig färd, lång stopptid
        eller dyra års-kostnader, granska vi gärna hissen och lämnar en offert. När du
        bekräftat vår offert planerar vi  genomförandet av de arbeten som behövs. 
        Vi kommer alltid att genomföra en speciell hisservice (en paketlösning) först.
        Därefter justerar vi där det behövs och byter ut de komponenter som är slitna.
        Vi garanterar att våra lösningar åtgärdar besiktningsanmärkningar och brister
        som hissen har idag.
        Vi garanterar även att genom dessa åtgärder sänka era hisskostnader ansenligt
        för flera år framöver. Vi är säkra på att med våra åtgärder kunna ta hand om din
        gamla hiss med ett fastersättningsavtal (alternativ 2 nedan). 

        Vi byter ut de komponenter som är slitna eller trasiga. De komponenter som
        vanligtvis blir smutsiga och/eller slitna är dessa: dörrkontakter, dörrlås, rullar,
        kontaktorer, styrsko på hiss och dörrar m.m.  
        Justeringar är mycket viktiga åtgärder när det kommer till gamla hissar. Dörrar,
        korgdörr, broms, lås, låsbana, dörrstängare och överkopplare är de komponenter
        som behöver mest justering. 

     
        2) Ett årligt ramavtal med fast ersättning

        Väljer du detta avtal betalar du bara en fast ersättning under ett eller flera år. Det
        betyder att du endast betalar en fast ersättning för samtliga tjänster, bl.a. jour, biträde
        vid besiktning, service, reparationer och underhåll under den tid som du bestämmer.  

        Även om du har ett serviceavtal med en annan hissfirma går det naturligtvis utmärkt
        att i samarbete med oss arrangera en särskild hisservice eller reparation.  
 

En Konehiss styrskofoder som bytts ut
En konsult till Gamla hissar
Justering av hissbroms
En ljusridå monterad på 2 hissar