Hissreparation | Hissuppdrag

Vi reparerar alla typer av hissar i hela uppland. Med planerat underhåll minskar vi risken för oväntade kostnader och driftstopp.
Med vår reparation, service och underhållning uppnår er
hiss en högre nivå av säkerhet, förbättrar tillgängligheten
och mjukare samt bekvämare färd.
Vid alla hissuppdrag är driftsättning, funktionskontroll och hantering av gammalt material vårt ansvar.
Vi renoverar era hissar i Stockholm län & Uppsala
Vi garanterar alla våra hissarbete
Vi reparerar alla sorts hissar i Stockholm län

Hissuppdrag

Om din hiss får en besiktningsanmärkning
hjälper vi dig
så fort vi kan. Vi garanterar vår lösning att bli godkänd
vid ombesiktning. 
Ni ersätter vårt arbete per timme (800
kr per timme) efter ombesiktning. Eventuell Komponent
utbyte faktureras med ett belopp motsvarande inköpspriset.

Vi granskar hissens huvuddelar, viktiga komponenter och hissen-säkerhet vid varje utförda hissuppdrag. Slitna och gamla komponenter kommer bytas ut vid behov.