Kontakta Hissäkra AB:

            Kontakt information

                   Jour dygnet runt:           070  477  38  67  
                   Frågor & bestälning:      072  268  83  72              
                    Kväll:                                085  909  11  22        
                    Mejla oss: info@hissakra.se  
                                        hissakra@gmail.com

                       Faktureringsadress: Hissäkra AB
                       Edsby Allé 18,  94 47 Upplands Väsby

Hitta Hissäkra AB

Felanmäla en hiss utan avtal

Du kan självklart beställa alla sorters hisstjäns-ter hos oss t.ex hisservice och hissreparationer  utan avtal, och utan extra kostnader. Du kan även felanmäla din hiss till oss på jourtiden. Vi kommer hjälpa dig snabbt och säkert. 
Vi är klara och tydliga, därför ser du vårt ordin- arie pris här: 850 SEK per timme. Inga andra kostnader faktureras. 
Vår nettofaktura har alltid minst en förfallotid på en månad. Kontakta oss

Hiss-ramavtal med fast ersättning

Detta ramavtal innebär att Hissäkra AB mot en fast ersättning utför allt hissarbete,
bland annat hisservice, jour, felsökning, reparation, komponentutbyte samt biträde
vid besiktning under ett år. Kunden betalar bara ett fastställt belopp årligen.
Fördelen med detta avtal är följande: leverantören ger hissarna standardservice och
underhåller dem på bästa sätt, för att förebygga eventuella framtida fel i största möjliga
utsträckning samt för att spara tid och minska kostnader.
Genom detta ramavtal minskar felanmälningar samt eventuella inställelsetider med minst
25 % jämfört med ett vanligt avtal.
Vi garanterar även att efter det första året sänka den fasta ersättningen med minst 20 procent.
                          
Det fasta ersättningsbeloppet varierar för var och en av hissarna. Vi lämnar en offert för avtal
med fast ersättning. Detta gör vi efter att ha granskat hissarna.  
Vi garanterar även att sänka den fasta ersättningen beträffande det andra året och efterföljande
år med minst 20 procent.
Hissen ska vara felfri när avtalstiden börjar löpa. Vi hjälper dig med detta.
Vi garanterar att vid avtalsperiodens slut återlämna hissarna till er i felfritt skick.
 

Vanligt ramavtal & Hisservice erbjudande

Jour, hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av hissar ingår som självklara
delar i vårt ramavtal. I tillägg till hög kvalitet på hisservice och hissreparationer
har du också fördelen att kunna säga upp avtalet när som helst. Då betalar du
bara för de tjänster som redan har slutförts. Alltså betalar du inte för de tjänster 
som var planerade att utföras.
Vi erbjuder dig dessutom ett extra servicetillfälle för alla hissar om du väljer 3
servicebesök per år. Du betalar då endast för 3 servicebesök och får ett fjärde
servicetillfälle gratis.  
Vi skickar alltid ett SMS till beställaren när vi kommer fram till arbetsplatsen. 
Bilden till höger visar vilka tjänster ingår i detta ramavtal.

                       Vid ett årligt avtal är vi skyldiga:
Att serva er hiss enligt tillverkarens rekommendationer såsom de kommer till
uttryck på våra servicelistor. Att städa maskinrummet, hisstaket samt gropen
så att dessa är dammfria. Att smörja alla gejder och komponenter som behöver
olja eller fett vid varje servicebesök. Att inställelsetiden ska vara max 1 timme
om människor är fast i hissen och 2 timmar vid övriga fel efter felanmälan. 
Ingen bilersättning debiteras i samband med någon av våra tjänster.
Vi hjälper dig att kontrollera vår kvalitet när som helst.

Hissuppdrag och modernisering av hissar

           Modernisering
Vi renoverar din hiss i enlighet med Boverkets krav och dina specifika behov.
Vi monterar alla reservdelar, som t.ex. ljusridå och nödtelefon. Vi byter ut alla
dörrkontakter, dörrlås, styrsko, rullar och dörrstängare, och justerar korgdörrar
på hissen vid behov.    
Alla arbeten utförs vid de tider som du bestämmer.                           

             Besiktningsanmärkning
Om din hiss/dina hissar har fått en eller flera besiktningsanmärkningar hjälper 
vi dig med anpassade åtgärder, rimliga priser och snabb leverans. En gedigen
hisservice är vårt erbjudande vid alla storhissarbeten.
 

Hisservice, Jour och biträde vid Besiktning

Hisservice betyder för oss sådana åtgärder som syftar till att upprätth-ålla hissens värde, kontrollera vilket skick hissen är i, samt säkerställa hissen tekniska funktioner. Kort sagt: att smörja, skydda, laga, byta ut det som behövs, städa, kontrollera och skriva i service-boken vid varje servicebesök.
Vi erbjuder alltid ett extra servicetillfälle avseende alla hissar om kun-den väljer tre servicebesök per år.
                         
                           Hissäkra AB åtar sig att: 
 - helt kostnadsfritt hjälpa kunden med att kontrollera kvaliteten hos våra tjänster när han eller hon vill, 
 - skicka ett mejl till beställaren en vecka innan hisservice har slutförts,
 - serva hissen enligt tillverkarens rekommendation såsom de kommer till uttryck på   
   Hissäkra AB:s servicelista, samt
 - städa maskinrummet, hisstaket samt gropen så att dessa är dammfria.
* Service, driftsäkerhet och underhåll av hissar ingår ständigt i vårt ramavtal 
* Vi har jour dygnet runt.   
* Biträde vid besiktning ingår i vårt ramavtal. 

Felanmälan och Hissreparationer

När vi får en felanmälan kommer vi att vara på plats senast en timme efter felanmälan
om människor är fast i hissen, och senast inom 2 timmar vid övriga fel. Vi försöker att
identifiera kommande fel vid servicebesök, men man kan aldrig garantera framtida
hissfels beskaffenhet. När en komponent måste bytas ut kommer vi att kontakta beställaren
för en bekräftelse. Vi debiterar samma belopp som inköpspriset vid eventuella varuinköp till kunden, varken mer eller mindre.