Årligt serviceavtal för hissar

Vi erbjuder dig 6 månaders prov ramavtal kostnadsfritt.

 

Årligt avtal erbjudande
Jour, hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av hissar ingår som
självklara  delar i vårt ramavtal. Utöver hög kvalitet på hisservice, hissrenovering och hissreparationer erbjuder vi er 6 månaders provramavtal kostnadsfritt, samt vi erbjuder er dessutom ett extra servicetillfälle för alla hissar årligen om ni väljer 3 servicebesök.
Vi är nästan säkra på att ni kommer bli en av våra stamkunder.
Men om ni inte vill ha ett fortsätt samarbete, på grund av vilken
anledning som helst, kommer vi stödja er till det att ni hittar en
annan hiss-skötselfirma, kostnadsfritt.

Vid ett årligt avtal är vi skyldiga:
Att serva er hiss enligt tillverkarens rekommendationer så som de kommer till uttryck på våra servicelistor. Att städa maskinrummet, hisstaket samt gropen så att dessa är dammfria.
Att smörja alla gejder och komponenter som behöver olja eller fett vid varje servicebesök.Att inställelsetiden ska vara max 1 timme om människor är fast i hissen och 2 timmar vid övriga fel efter felanmälan.


Din upplevelse om vårt serviceavtal och allt slutfört Hissarbeten är viktig för oss, och ditt omdöme (oavsett om det är
positivt, eller negativt ) kommer omedelbart att publiceras på Trustpilot för att hjälpa andra att fatta mer välgrundade beslut.