top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Serviceavtal för hissar 

Serviceavtal för hissar

Driftsäkerhet, hissunderhåll och hisservice ingår som självklara delar i vårt årligt avtal. Utöver hög kvalitet på våra hisstjänster erbjuder vi dig 6 månaders provramavtal kostnadsfritt om du inte
är nöjd med oss på viken anledning som helst. 
Vi utför ett extra servicetillfälle för samtliga hissar varje år.

Gamla hissar 

Gamla hissar

Gamla hissar fungerar lika bra som nyaom hissar om
de underhålls korrekt och servas i tid. Som en generell hållpunkt kan man säga att en hiss aldrig är sliten om:
A) Hissen uppfyller Boverkets senaste föreskrifter, och  
B) Hissmaskinen är frisk.

Platförmhiss
Hissrenovering

Hissrenovering

Vi renoverar era hissar så att de uppnår en högre
nivå av säkerhet,vi förbättrar tillgängligheten och minskar hissarnas årligareparations- kostnader.
Vi granskar alltid samtliga hissdelars funktion. Inga
extra belopp debiteras vid inköps av nya produkter (hissdelar). 

Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och brister med hög kvalitet och gällande garanti.

Hisskorg och motvikt.jpg
Automatdörr till en hiss

LED-Korgbelysning med
rörelsedetektor till gamla hissar 

Hiss LED-belysning

LED-Korgbelysning sänker er elkostnader 90 procent. 
      Båda LED-Lysrören (2 x 18 W LED) tänds vid rörelse.
      Små LED-Lampan (1,50 W) lyser jämt
     Totalpris exkl. moms: 1 st: 4 000 SEK | 2 st :7 000 SEK
      Demontering av gamla belysningen, all material och        montering av den nya ingår i priset.

LED-Belysning till Hissar

Utbyte av korggolv på Hissar

Utbyte av golvmatta på hisskorg.PNG

Om ni ska byta ut Korggolvet kommer vi gärna lämna en offert när ni kontaktar oss. Vi byter ut infrastrukturen och mattan. Vi demonterar den gamla mattan och infrastrukturen sedan kommer
vi monterar nya infrastruktur och nya matta i en
tid som ska passa er.  

Montering av olika sorter av dörrstängare

dörrstängare GEZE.jfif

Dörrstängare monteras på alla typer av dörrar med ett års garanti. Vi har kontakt med en mängd olika tillverkare och kan köpa den dörrstängare som exakt passar era hissdörrar med ett konkurrenskraftigt pris.
Totalpris: 3 500,00 SEK exkl. moms 

Speciell hisservice   | Hisstvättning 

Era hissar har säkert råkat ut för några
fel årligen.Vi har garanterat en lösning som sänker säker er årskostnader relativt mycket.
Eftersom hissgejder har fått fett i sig många gånger under några år, torkar
fettet med damm naturligtvis på gejden och andra komponenter.

Hisstak
Motvik till en hiss
Hissgejd
HissdörrEfter några år ser hissgrop, maskinrum
, hisstak, gejder och motvikt ut så som ni
ser på dessa bilder.
Frågan är vem ska ta hand om dessa? 

Hissgrop

Bra kvalitet på våra hisservice garanteras

Kvalité på hisservice är mycket viktigt.

Inom hissbranschen kännetecknas bra hisservice av följande
6 åtgärder:
1. Att smörja gejder och delar när det behövs  2. Att skydda hissdelar på bästa sätt 3.Att byta slitna delar i tid 4. Att laga
och justera delar när det behövs  5.Att städa alla ställe 
6. Aatt anteckna allt arbete i serviceboken.


  Vad går rätt underhåll ut på?
Hissens huvuddelar, viktiga komponenter och rörelse ska granskas minst en gång per år, och slitna och gamla hissdelar ska bytas ut vid behov. Service, driftsäkerhet och underhåll av hissar ingår ständigt i vårt serviceavtal. Våra hissarbete och åtgärder genomförs med hög kvalitet och effektivitet, synliga och mätbara för kunden. 

Hiss motor
Hiss -  Styrsystem.jpg
Hisstak
Hiss Brytskiva och Hiss motvikt .jpg

Betygsätt oss gärna på Trustpilot

Vad säger våra kunder om oss?

Trustpiot.png
bottom of page