Hissreparation & Hisservice i Stockholm

loading...

Våra två olika ramavtal

Hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av hissar ingår som
självklara delar i vårt avtal. I tillägg till hög kvalitet på hisservice
och hiss reparationer erbjuder vi dig alltid ett extra servicetillfälle
för alla hissar om du väljer 3 servicebesök per år. Du har dessutom också fördelen att kunna säga upp avtalet när som helst. 
För mer information klicka på "1. Vanligt ramavtal" ovan.

Med avtal med fast ersättning kommer du endast betala ett fast belopp för alla hisstjänster under ett år för bl.a hisservice, jour, felsökning, reparationer och årlig besiktning av dina hissar. Hissäkra AB står för allt arbete som din hiss behöver under ett år. För mer information klicka på " 2. Ramavtal med fast ersättning" ovan. 

Hisstjänster och vår kvalitet

Att alla hisstjänster håller hög kvalitet är oerhört viktigt för oss på Hissäkra AB, som
inte säljer hissar eller hissdelar. För att göra vår verksamhet samt kvaliteten på våra lösningar tydligare har vi delat in vår verksamhet i 3 tjänstkategorier.
Dessa tre förklaras var för sig kortfattat på en separat sida. Samtliga 3 tjänster ingår i vårt ramavtal. Du kan enkelt skaffa dig mer information om dessa tjänster genom att klicka på de nedanstående rutorna.

   Hisstjänster utan avtal

Du kan självklart beställa alla sorters hisstjänster hos oss, t.ex. hisservice och hissreparationer utan avtal, och detta utan extra kostnader. Du kan även felanmäla din hiss till oss under jourtiden. Vi kommer att hjälpa dig snabbt och säkert. 
Vår nettofaktura har alltid minst en förfallotid på en månad. mer info eller Kontakta oss

Hiss - Galleri