Hisservice och reparationer av hissar i Stockholm

loading...

           Hisstjänster och vår kvalité

Att alla hisstjänster håller hög kvalitet är oerhört viktigt för
oss på Hissäkra AB som inte säljer hissar eller hissdelar.
För att göra vår  verksamhet samt kvaliteten på våra lösningar 
tydligare, har vi delat in vår verksamhet i 3 tjänster.
Dessa tre förklaras var för sig i kortfattade beskrivningar på en
separat sida. Samtliga 3 tjänster ingår i vårt ramavtal. 
Klicka gärna på var och en av de 3 nedanstående knapparna för
mer information.
 

Våra två olika ramavtal

Hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av hissar ingår som självklara delar i vårt avtal.
I tillägg till hög kvalitet på hisservice och hiss reparationer erbjuder vi dig alltid ett extra servicetillfälle för alla hissar om du väljer 3 servicebesök per år samt du har också fördelen att kunna säga upp avtalet när som helst. 
För mer information Klicka på "1.Vanligt Ramavtal" ovanför.

Med fastersättning avtal kommer du endast betala ett fastbelopp för alla hisstjänster under ett år för bl.a hisservice, jour, felsökning  repa-rationer och årlig besiktning av dina  hissar. Hissäkra AB står för allt arbete som din hiss behöver under ett år. För mer information Klicka på " 2. Ramavtal med Fastersättning" ovanför. 

Felanmäla en hiss utan Avtal

Du kan självklart beställa alla sorters hisstjäns-ter hos oss t.ex hisservice och hissreparationer  utan avtal, och utan extra kostnader. Du kan även felanmäla din hiss till oss på jourtiden. Vi kommer hjälpa dig snabbt och säkert. 
Vi är klara och tydliga, därför ser du vårt ordin- arie pris här: 850 SEK per timme. Inga andra kostnader faktureras. 
Vår nettofaktura har alltid minst en förfallotid på en månad. mer info eller Kontakta oss

Hiss - Galeri