Välkommen till Hissäkra AB


" Vi erbjuder dig 6 månader kostnadsfritt provavtalet om du inte blir nöjd med oss"

Jour dygnet runt: 072 268 83 72 

Hisservice | Hissreparation | Renovering

Gamla hissar fungerar lika bra som nyaom hissar underhålls korrekt och servas i tid.
Som en generell hållpunkt kan man säga att
en hiss aldrig är sliten om:

A) Hissen uppfyller Boverkets senaste föreskrifter, och  
B) Hissmaskinen är frisk.  Mer info... 

Driftsäkerhet, hissunderhåll och hissserviceingår som självklara delar i vårt årligt avtal. Utöver hög kvalitet på hisservice, hissrenovering och hissreparationer erbjuder vi dig 6 månaders provramavtal kostnadsfritt, samt vi utför ett extra årligt servicetillfälle för samtliga hissar årligen. Mer info...

Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och brister med hög kvalitet och gällande garanti. Vi renoverar era hissar så att de uppnår en högre nivå av säkerhet, vi förbättrar tillgängligheten och minskar hissarnas årliga reparationskostnader. Vi granskar alltid samtliga hissdelars funktion. Mer info...


 Speciell hisservice  |  Hisstvättning                      Hisstjänster utan avtal  

Era hissar har säkert råkat ut för några fel årligen. Vi har garanterat en lösning som sänker säker er årskostnader relativt mycket. Eftersom hissgejder har fått fett i sig många gånger under några år, torkar fettet med damm naturligtvis på gejden och andra komponenter.  Läs mer om detta...

Ni kan självklart beställa alla sorters hisstjänster hos oss, t.ex hisservice hissrenovering och hissreparationer utan avtal och utan extra kostnader.
Du kan även felanmäla din hiss till oss på jourtiden. Vi hjälper er snabbt och säkert. Mer info...


LED-Korgbelysning med rörelsedetektor                                                 Utbyte av korggolv på Hissar

LED-Korgbelysning sänker er elkostnader 90 procent. 
* Båda LED-Lysrören tänds vid rörelse. 2 x 18 W LED-R 4000K 
* Små LED-Lampan lyser jämt 1,50 W
 Totalpris exkl. moms: 1 st: 4 000,00 SEK  |  2 st :7 000,00 kr
Demontering av gamla belysning och montering av den nya

Om ni ska byta ut Korggolvet kommer vi gärna lämna en offert när ni kontaktar oss. Vi byter ut infrastrukturen och mattan Vi demonterar den gamla mattan och infrastrukturen sedan kommer vi monterar nya infrastruktur och nya matta i en tid som ska passar er.  
Till sidan: Renovering


     Besiktningsanmärkningar                                                                                                   Montering av Dörrstängare

Om din hiss får en besiktningsanmärkning hjälper vi dig så fort vi kan. Vi garanterar vår lösning att bli godkänd vid ombesiktning. Ni ersätter vårt arbete per timme (850 kr per timme) efter ombesiktning. E.v Komponent utbyte faktureras med ett motsvarande inköpsbelopp.

Dörrstängare monteras på alla typer av dörrar med ett års garanti. Vi har kontakt med en mängd olika tillverkare, och kan köpa den dörrstängare som exakt passar era dörrar med ett konkurrenskraftigt pris. Totalpris: 3 500,00 SEK exkl. moms Dorma TS83 + Arm + Monteringsersättning. Mer info...


         Hisservice


Bra kvalitet på hisservice

Inom hissbranschen kännetecknas bra hisservice av följande 6 åtgärder:
1. Smörjning 2. Skydd av komponenter 3. Byta slitna komponenter, 

4. Lagning          5.Städning             6. Anteckning i serviceboken.  
Vad går rätt underhåll ut på?

Hissens huvuddelar, viktiga komponenter och rörelse ska granskas minst en gång per år, och slitna och gamla komponenter ska bytas ut vid behov. Service, driftsäkerhet och underhåll av hissar ingår ständigt i vårt ramavtal. Våra hissarbete och åtgärder genomförs med hög kvalitet och effektivitet, synliga och mätbara för kunden