Service av hissar

" Vi erbjuder dig 6 månader kostnadsfritt provavtalet om du inte blir nöjd med oss"

Standard Hisservice

Hisservice betyder för oss sådana åtgärder som syftar till att upprätthålla hissens värde, kontrollera vilket skick hissen är i, samt säkerställa hissens tekniska funktioner. Kort sagt: att smörja, skydda, laga, byta ut det som behövs städa, kontrollera och skriva i service-boken vid varje servicebesök. Vi erbjuder alltid ett extra servicetillfälle avseende alla hissar om du väljer tre servicebesök per år.
                 Hissäkra AB åtar sig att:
1. ge kunden möjligheten att via vårt system ha full insyn i samtliga underhållsplanering och åtgärder avseende berörda hissar, t.ex. se datum för planerade servicebesök, slutförda åtgärder, fakturor, inköpskvitton, besiktningsprotokoll m.m.
2. serva hissen enligt tillverkarens rekommendationer så som de kommer till uttryck på Hissäkra AB:s servicelista.
3. städa maskinrummet, hisstaket och gropen så att dessa är dammfria.
4. Service, driftsäkerhet och underhåll av hissar ingår ständigt i vårt ramavtal. * Vi har jour dygnet runt.   
5. Biträde vid besiktning ingår i vårt ramavtal. 

Vi har garanterat en lösning (speciell service) som sänker er årskostnader relativt mycket. Läs mer om denna, genom att kicka på Knappen nedan