top of page

Om Hissäka AB

Vi på Hissäkra AB har nu i några år drivit vårt eget hiss företag i samarbete med våra bästa kunder och därvid
även arbetat tillsammans med en rad stora hissföretag.
Tack vare detta har vi nu en betydande erfarenhet och
en rad av bästa referenser  som tydligt beskriver vår kompetens, förmåga och ärlighet. (referens lämnas vid begäran).

Hissföretaget Hissäkra AB

Jour, hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av
hissar ingår som självklara  delar i vårt serviceavtal. Utöver hög kvalitet på hisservice, hissrenovering
och hissreparationer erbjuder vi er 6 månaders provramavtal kostnadsfritt, samt vi erbjuder er dessutom ett extra servicetillfälle för alla hissar
årligen om ni väljer 3 servicebesök.
Vi är nästan säkra på att ni kommer bli en av våra stamkunder. Men om ni inte vill ha ett fortsätt samarbete, på grund av vilken anledning som helst, kommer vi stödja er till det att ni hittar en annan hissskötselfirma, kostnadsfritt.

Hissföretagets affärsidé

Hissäkra AB - Hissdörr

Vår affärsidé bygger på att erbjuda totallösningar och åtgärder avseende nya såväl som gamla hissar.
Vi säljer inte hissar eller hissdelar. Därför är det mycket viktigt för oss att våra hisstjänster och åtgärder genomförs med en hög kvalitet och är effektiva, synliga och mätbara för kunden.
För att vi ska lyckas och kunden ska ha förtroende för våra tjänster, har vi skapat ett helt nytt årligt avtal som garanterar lämpliga åtgärder och kundens trygghet.
Detta betyder att Hissäkra AB genomför alla tänkbara hissarbeten, bl.a. hisservice, jour, felsökning, reparation komponentutbyte och biträde vid  besiktning under ett år. Kunden betalar endast ett fastställt belopp årligen.

Din upplevelse om vårt serviceavtal och allt slutfört Hissarbeten är viktig för oss, och ditt omdöme (oavsett om det är positivt, negativt eller annat) kommer omedelbart att publiceras på Trustpilot för att hjälpa andra att fatta mer välgrundade beslut.

Trustpiot

Kontakta oss

Hör av dig så kan vi börja arbeta tillsammans.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page