Hissrenovering | Hissmodernisering

   1. Vi renoverar era hissar som ett uppdrag

2. Renovering med arbetsersättning per timme

Hissrenovering

Vi renoverar er hiss så att den uppnår en högre nivå av säkerhet,
vi förbättrar tillgängligheten och minskar 
hissarnas årliga reparationskostnader. Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och brister med hög kvalitet.  
Vi granskar alltid samtliga hissdelars funktion så att hissen uppfyller gällande krav på säkerhet och effektivitet. Tjänsten genomförs och debiteras på två olika sätt. Du kan välja mellan. Kolla gärna på båda
alternativa här nere.

Vi renoverar din hiss som ett uppdrag

Utbyte av komponenter på hissdörrar

När ni kontakter oss för en offert kommer vi granskar hissen och antecknar eventuella brister, krävande åtgärder och delar som behöver bytas ut. Vi lämnar en offert avseende allt arbete och eventuella produktinköp. Efter ombesiktningen får ni en lämplig garanti av oss gällande det avtalade arbetet samt bytet av delar. 

Styrrulle har byts ut på några hissar

Renovering med arbetsersättning per timme
I detta alternativ antecknar tekniker ned eventuella brister, krävande åtgärder och de delar som ska bytas ut. När ni ska godkänna vår lösning kommer vi att utföra jobbet i god tid. Ni ersätter vårt arbete per timme (800 kr per timme). Inköpta produkter faktureras alltid med ett belopp som motsvarar vår inköpsfaktura. Inköpsfakturan bifogas alltid med vår faktura.

B e s i k t n i n g s a n m ä r k n i n g a r


Om din hiss/dina hissar har fått en eller flera besiktnings-anmärkningar hjälper vi dig med anpassade åtgärder,

rimliga priser och snabb leverans. En gedigen hisservice är vårt erbjudande vid alla stora hissarbeten.