top of page

  Speciell hisservice     |     Hisstvättning

Era hissar har säkert råkat ut för några fel årligen. Vi har garanterat en lösning som sänker också er årskostnader relativt mycket.
Även om ni har ett serviceavtal med en annan hissfirma går det självklart bra att beställa denna service hos oss.

Anledningar till varför hissar behöver Speciell Hisservice:

Hiss gejder
Hissfån & hissgejd

        Eftersom hissgejder har fått fett i sig många gånger under några år, torkar fettet naturligtvis med damm på gejden och andra komponenter. Gejden blir tjockare samt ojämt, Fången och Styrskofoder blir smutsiga och slitna.
Då kommer hissen skaka, skrapa, låta eller vibrera och gnistra. Detta leder till ett stort problem som hindrar hissen från att röra sig lätt. Detta problem
belastar också hissmaskinen kraftigt, drivskivan och brytskivor.
Resultatet blir att komponenter blir trasiga eller slitna, dessutom kommer hissen att sitta fast några gånger under ett år, vilket oundvikligen leder till stora kostnader.        
Eftersom hissgejder har fått fett i sig många gånger under några år, torkar fettet naturligtvis med damm på gejden och andra komponenter. Gejden blir tjockare samt ojämt, Fången och Styrskofoder blir smutsiga och slitna.
Då kommer hissen skaka, skrapa, låta eller vibrera och gnistra. Detta leder till ett stort problem som hindrar hissen från att röra sig lätt. Detta problem belastar också hissmaskinen kraftigt, drivskivan och brytskivor. Resultatet blir att komponenter blir trasiga eller slitna, dessutom kommer hissen att sitta fast några gånger under ett år, vilket oundvikligen leder till stora kostnader. 

Hisstak, låsbana
Motvikt på en hiss & gejder

      Låsbanna och själva karmlåset är en viktig del i hissäkerhet samt hisskomforten, de kan ha blivit smutsiga och slitna.
      När damm och smuts blandas med olja och fett leder det naturligtvis till allvarliga problem på många hissdelar, speciell båda fång, alla 8 st. styrskofoder,  automatdörrar, schaktdörrlås o.s.v. Därför är det viktigt att hisschaktet, upp/under hisskorgen, maskinrummet och gropen blir dammfria.       
Se gärna alla bilder

automatdörr till en hiss
Automatdörr till hissar
Hiss-dörrulle

       Automatdörr/korgdörr har många komponenter och de är väldiga känsliga. Man kan säga att omkring 80 procent av samtliga hissfel gäller korgdörrar.
Damm blandas med fett mellan rördelar och detta orsakar åtskilliga fel som kostar er ganska mycket.

Gejder & brytskiva
Hisstak
Hissgrop
Maskinrum till en hiss

Efter er beställning kommer vi att;

      Dammtorka och dammsuga hela schaktet, upp/ned på hisskorgen, maskinrummet,
gruppen, alla gejder, korgdörr, hissdörrar, och alla hiss komponenter.
     Tvätta rent samtliga gejder, styrskofoder och båda fång och sedan smörjas gejderna
fulländat.
      Tvätta rent Låsbana, linor, drivskiva och brytskivor.
      Dammsuga, rensa olja samt damm och sedan smörjas ställen där detta behövs.
      Vilka komponenter som behövs bytas ut kommer vi rapportera er.
     Vi granskar alla delar under service och åtgärder alla fel och brister som vi hittar.
     Vi skriver ner och fotograferar alla eventuella skadade och slitna komponenter, sen
skickar vi dessa med ett prisförslag till er.
      Ersättningen debiteras per timme.  Se nedanstående bilder. dessa bilder har tagits efter service 

Få en kostnadsfri offert

Kontakta oss så kommer vi granska din projekt och skickar en offrt till dig. 

Tack för ditt meddelande!

Trustpiot
bottom of page